Choď na obsah Choď na menu
 


KBC

Stanovy klubu KBC Martin

Zoznam členov KBC Martin

Prihláška do KBC Mt

Individuálna prihláška do SZBe

Súpiska hráčov KBC Mt "A" 2020

Súpiska hráčov KBC Mt "B" 2020

Zoznam všetkých členov tu bude trvale zverejnený. Verifikujte v zozname správnosť kontaktných údajov a v prípade nezrovnalosti, alebo zmeny v budúcnosti informujte o tom priamo tu, prostredníctvom komentára k príspevku.

Platiť môžete bankovým prevodom na účet v Tatrabanke č: 2924862718/1100, IBAN: SK07 1100 0000 0029 2486 2718 . Ako variabilný symbol uvádzajte rodné číslo a konštantným symbolom rozlíšte  typ platby:

0308 - Tréningový kredit

0558 - Členské a doplatky členského, registračný poplatok

 

Stav tréningových kreditov a registračných poplatkov 2020

Stav tréningových kreditov a registračných poplatkov 2019

Výpis evidencie tréningov 2019

Výpis evidencie tréningov 2018

 

Stav evidencie: 1.3.2020

 

Súbory len pre potreby trénerov:

Evidencia tréningov 2020

Evidencia tréningov 2019

Evidencia tréningov 2018

 

Rubriky

Zápisy zo schôdzí

Príspevkov: 14